Przeglądarka z której korzystasz - Internet Explorer - nie jest wspierana przez nasz serwis. Żeby móc w pełni korzystać z serwisu zainstaluj inną przeglądarkę.
Konto Twojej firmy jest obecnie zablokowane. Żeby móc składać zamówienia skontaktuj się ze swoim opiekunem.

Dostawy

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 

 • PRZESYŁKA STANDARDOWA*: koszt 19,00 zł - paczka (do 31 kg) bezpłatna dostawa od zamówienia wartości 800,00
 • PRZESYŁKA GABARYTOWA: koszt 40,00 zł za paczkę gabarytową, bezpłatna dostawa przy wartości zamówienia powyżej 2.000,00
 • PRZESYŁKA 1/2 PALETY: koszt 75,00 zł za pół-paletę, bezpłatna dostawa przy wartości zamówienia powyżej 4.000,00 zł
 • PRZESYŁKA PALETOWA: koszt 150,00 zł za paletę, bezpłatna dostawa przy wartości zamówienia powyżej 4.000,00
 • TRANSPORT NIESTANDARDOWY** : koszt ustalany indywidualnie
 • KOSZTY CIĘCIA KABLI I PRZEWODÓW: 20,00 zł za każde cięcie


*nie dotyczy kabli i przewodów

**w tym kable i przewody

 

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego (lub przez Dział Obsługi Klienta w przypadku transportu niestandardowego) w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 • Przesyłka kurierska.
 • Przesyłka paletowa.
 • Odbiór osobisty (z wyłączeniem materiałów na paletach i bębnach) dostępny w wybranej przez Klienta Hurtowni należącej do Sprzedawcy w godzinach otwarcia hurtowni; Wydanie towaru nastąpi po podaniu przez  osobę odbierającą Produkty numeru zamówienia i nazwy Klienta (każdy ma prawo odebrać paczkę po złożeniu podpisu oraz podaniu swojego imienia i nazwiska).

4. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu (lub przez Dział Obsługi Klienta w przypadku transportu niestandardowego)   w opisie Produktu informuje Klienta o szacowanej liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Produktów. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności szybkim przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta rozliczenia z odroczonym terminem płatności  - od dnia zawarcia umowy Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem.

5. Z chwilą odbioru przez Klienta (podpisanie dokumentu odbioru lub WZ) Produktów będących przedmiotem Zamówienia)  przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

6. Klient po otrzymaniu przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej stan.  W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Produktu przez Klienta, należy sporządzić w obecności Przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Produktów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego przewoźnika.

7. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności danych podanych przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.

8. Przyjmuje się, że osoba odbierająca Produkty w imieniu Klienta jest osobą upoważnioną przez niego do dokonania odbioru dostawy i podpisania się w jego imieniu na dokumencie dostawy, jak również dokonania innych czynności z tym związanych.

9. W przypadku jednokrotnego nieodebrania przez Klienta Zamówionych Produktów, jeżeli były one dostarczane za pośrednictwem przewoźnika, lub nieodebrania ich w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia o gotowości Produktu do odbioru w jednej z Hurtowni należących do  Sprzedawcy, Sprzedawca może obciążyć Klienta kosztami przechowania Produktów, a po 7 dniach ma prawo wystawić Klientowi fakturę za nieodebrane Produkty.  W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówione i nieodebrane Produkty.