Przeglądarka z której korzystasz - Internet Explorer - nie jest wspierana przez nasz serwis. Żeby móc w pełni korzystać z serwisu zainstaluj inną przeglądarkę.
Konto Twojej firmy jest obecnie zablokowane. Żeby móc składać zamówienia skontaktuj się ze swoim opiekunem.

Reklamacje

 

REKLAMACJE

Reklamacje zakupionych Produktów ze względu na ich wady fabryczne należy zgłaszać w bezpośrednio w Autoryzowanym Serwisie Producenta / Gwaranta  lub za pośrednictwem portalu bok.fega.pl

Reklamacje ilościowe i jakościowe zakupionych Produktów  należy zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem naszego portalu bok.fega.pl

W zgłoszeniu prosimy o dołączenie:

  • numeru zamówienia lub dowodu dostawy
  • numeru katalogowego reklamowanego towaru
  • dokładnego opisu nieprawidłowości,  braków,  wad lub uszkodzeń
  • zdjęć potwierdzających rodzaj wady lub uszkodzenia
  • skan protokołu reklamacyjnego sporządzonego przez kuriera (w przypadku uszkodzeń w transporcie, braków ilościowych lub innych zastrzeżeń)
  • numer telefonu lub e-mail w celu poinformowania o przebiegu procesu reklamacji

UWAGA: Zalecamy sprawdzenie czy przesyłka nie jest uszkodzona w obecności kuriera i ewentualne spisanie protokołu reklamacyjnego. Umożliwi to pozytywne rozpatrzenie ewentualnych reklamacji na uszkodzenia powstałe podczas transportu.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy na bok@fega.pl.

Odstąpienie od umowy

W przypadkach szczegółowo opisanych w Regulaminie Sklepu Internetowego sklep.fega.pl/,  Klient będący osobą fizyczną ma prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo to dotyczy wyłącznie umów zawartych na odległość po dniu 31 maja 2020 r. bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą Klienta, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej .

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie można przesłać w następujący sposób:

  • pisemnie na adres: FEGA - Poland Sp. z o. o.  ul. Fabryczna 17, 53-609 Wrocław
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@fega.pl

Formularz odstąpienia od umowy

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w regulaminie sklepu. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.