Przeglądarka z której korzystasz - Internet Explorer - nie jest wspierana przez nasz serwis. Żeby móc w pełni korzystać z serwisu zainstaluj inną przeglądarkę.
Konto Twojej firmy jest obecnie zablokowane. Żeby móc składać zamówienia skontaktuj się ze swoim opiekunem.

Kultura organizacji

Etyka Grupy Würth

Zaufanie, szczerość i bezpośredniość zarówno w kontaktach wewnątrz firmy, jak i poza nią są fundamentalnymi zasadami, mocno wrośniętymi w kulturę korporacyjną Grupy Würth.

Po raz pierwszy nasze zobowiązanie do przestrzegania tych wartości zostało spisane  w latach 70. XX wieku przez Reinholda Würtha, założyciela firmy.  Wspomniane zasady dotyczą nie tylko dostosowania się do wszystkich przepisów i regulacji prawnych, lecz również opisują właściwe nastawienie pracowników, od których zależy sukces Grupy Würth.

Naszym celem jest promowanie tego nastawienia. Na co dzień wiąże się ono ze ścisłym przestrzeganiem przez pracowników wszystkich przepisów lokalnych i międzynarodowych. Aby lepiej wyjaśnić te zasady naszym pracownikom i Klientom, opracowaliśmy praktyczny przewodnik zachowań w oparciu o korporacyjne wartości, czyli Kodeks Zgodności Grupy Würth (Code of Compliance of the Würth Group).

Wewnętrzny system raportowania

Nasz Kodeks Zgodności odzwierciedla nasze zobowiązanie do uczciwości w kontaktach z Klientami, dostawcami oraz innymi Partnerami biznesowymi.

Udowodniono, że informacje otrzymane od osób trzecich często przyczyniają się do ujawnienia przestępstw gospodarczych. Z tego powodu stworzyliśmy system, który umożliwia zarówno pracownikom Grupy Würth, jak i osobom z zewnątrz raportować przypadki popełniania czynów karalnych oraz innych poważnych nadużyć. System ten opiera się na narzędziu internetowym i nazywa się system BKMS (Business Keeper Monitoring System).

Jeśli chcesz zgłosić naruszenie za pośrednictwem tego systemu masz dwie opcje – anonimowo lub z ujawnieniem swoich danych. Aby kultywować środowisko otwartej komunikacji, sugerujemy, aby zawsze podpisać się pod zgłoszeniem w systemie. Twoje dane pozostaną ściśle poufne. Abyśmy mogli się z Tobą skontaktować, stwórz konto pocztowe w programie BKMS. Jest to bardzo ważne, ponieważ możemy mieć do Ciebie dodatkowe pytania, a również Ty będziesz mógł dodać więcej informacji po wysłaniu pierwszego zgłoszenia.

Komunikacja poprzez skrzynkę e-mail w BKMS może być również anonimowa. System został stworzony w celu raportowania podejrzenia popełnienia przestępstw gospodarczych lub poważnego naruszenia zasad zgodności obowiązujących w Grupie Wurth. Jakiekolwiek nieuzasadnione użycie narzędzia raportującego może być uznane za przestępstwo karne.

Raport możesz przesłać tutaj: Business Keeper Monitoring System