Przeglądarka z której korzystasz - Internet Explorer - nie jest wspierana przez nasz serwis. Żeby móc w pełni korzystać z serwisu zainstaluj inną przeglądarkę.
Konto Twojej firmy jest obecnie zablokowane. Żeby móc składać zamówienia skontaktuj się ze swoim opiekunem.

 

 

 

 

 

Zadbaj o czyste powietrze razem z ABB! Dodaj do koszyka wybrane produkty ABB, dostępne w ofercie sklepu internetowego FEGA za minimum 3500 zł netto i odbierz wysokiej jakości oczyszczacz powietrza Xiaomi Mi Air Purifier za jedyne 1 zł. 

Promocja trwa od 10.01.2024 do 31.05.2024 lub do wyczerpania puli nagród. 

Szczegółowe warunki promocji znajdziesz poniżej. 

 

 

 
Regulamin Promocji

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI

Czas trwania Promocji:
OD 10.01.2024.
DO 31.05.2024

Warunki Promocji:
Dodaj do koszyka wybrane produkty ABB za kwotę 3500 zł netto oraz produkt promocyjny – oczyszczacz powietza Xiaomi Mi Air Purifier, wpisz kod kuponu POWIEWZABB i obniż wartość nagrody do 1 zł!

Dla kogo adresowana jest Promocja:
Promocja skierowana wyłącznie dla Przedsiębiorców posiadających aktywne konta w www.sklep.fega.pl

Ograniczenia Promocji:
Ilość nagród jest ograniczona do 47 szt. Towar promowany nie podlega zwrotowi na warunkach określonych w OWS Sklepu internetowego.

Ogólne Warunki Promocji

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki udziału w akcjach promocyjnych organizowanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.fega.pl (dalej Sklep internetowy), zwanych dalej Promocją. Organizatorem Promocji jest FEGA Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 17, 53-609 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000145138, posiadająca numer NIP 897-002-01-02 oraz REGON 930165936,(zwany dalej „Organizatorem”).

Promocja jest skierowana wyłącznie do Przedsiębiorcy oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w rozumieniu Regulaminu Sklepu internetowego www.sklep.fega.pl (zwanego dalej Sklepem internetowym).

Szczegółowe warunki danej Promocji są opisane na stronie Sklepu internetowego, w zakładce Promocje, po kliknięciu w baner dotyczący danej Promocji.

Pracownicy Organizatora nie mogą być Uczestnikami Promocji.

Promocja trwa przez okres każdorazowo określony w szczegółowych warunkach danej Promocji.

Sprzedaż promocyjna prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Promocja polega na możliwości zakupu towaru promocyjnego (zwanego dalej Nagrodą) za 1,23 zł brutto – w związku z jednoczesnym zakupem towaru promowanego o wartości określonej w szczegółowych warunkach danej Promocji.

Towar promowany jest określony każdorazowo w szczegółowych warunkach danej Promocji.

Rodzaj oraz wartość towarów promowanych, które uczestnik Promocji jest zobowiązany jednorazowo zakupić w celu nabycia prawa do zakupu Nagrody za 1,23 zł brutto określone są w szczegółowych warunkach danej Promocji.

Aby otrzymać Nagrodę należy dodać do koszyka zakupowego produkt promocyjny za pomocą przycisku "dodaj do koszyka" a następnie wpisać kupon rabatowy określony w szczegółowych warunkach Promocji w miejscu "kod rabatowy" znajdujący się z prawej strony koszyka zakupowego.

Jeden kupon promocyjny jest przypisany do jednego konta firmowego założonego w sklepie internetowym Organizatora. Jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę.

Przedsiębiorca, który nie chce skorzystać z Promocji, może usunąć Nagrodę z koszyka w Sklepie internetowym na etapie zakupu towaru promowanego.

Towar promowany nie podlega zwrotowi na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży Sklepu internetowego, z zastrzeżeniem przypadków w których Klient kupił towar promowany w charakterze Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Promocji do zakupu towaru promowanego znajdują zastosowanie wszystkie zasady sprzedaży określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży www.sklep.fega.pl

Promocja trwa do daty określonej w szczegółowych warunkach promocji lub wyczerpania zapasów towarów promowanych lub Nagród.

Kliknij tutaj, aby ukryć Ogólne Warunki Promocji